Andrew Tate visar att det är brist på manliga förebilder - Idag i Sverige

Andrew Tate visar att det är brist på manliga förebilder

Andrew Tate dök upp i mitt Tiktok-flöde från ingenstans. 

Ännu en misogyn åsikt tänkte jag och scrollade bort hans förklaring om varför kvinnor är dåliga bilförare. 

Det jag inte visste är att han snart skulle bli en omtalad man i sociala medier. 

Hans absurda uttalanden sprids och hyllas av ett kultfölje med unga män. 

Hur är det inte oroväckande att unga män ser honom som en förebild? 

Vänligen vänta