Annina Rabe: Amat Levin leder oss lugnt genom en svår historielektion - Idag i Sverige

Annina Rabe: Amat Levin leder oss lugnt genom en svår historielektion

Programmet är nästan helt befriat från personliga berättelser.

Vänligen vänta