August Hermansson: Måste en serie om Clark Olofsson vara tråkig? - Idag i Sverige

August Hermansson: Måste en serie om Clark Olofsson vara tråkig?

Responsen på Jonas Åkerlunds ”Clark” har varit ogenerös och entydig.

Vänligen vänta