Billiga små drönare är en mardröm för Putin - Idag i Sverige

Billiga små drönare är en mardröm för Putin

Anfall är inte bästa försvar år 2022. Försvar är bästa försvar. Tills någon uppfinner nya dödliga vapen så att spelreglerna förändras igen. 

Vänligen vänta