Bonnier vill köpa Readly - Idag i Sverige

Bonnier vill köpa Readly

Bonnier News har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna av tidningsprenumerationstjänsten Readly.

Vänligen vänta