Därför är SVT en nödvändig garant för svensk tv-dramatik - Idag i Sverige

Därför är SVT en nödvändig garant för svensk tv-dramatik

Du kan hata eller älska serierna och programmen. 

SVT är fortsatt en nödvändig garant för svensk tv-produktion. 

Det här är varför. 

Vänligen vänta