”Det finns en övertro på snabb utbyggnad” - Idag i Sverige

”Det finns en övertro på snabb utbyggnad”

Första nya kärnkraftsreaktorn kan stå klar först 2035, enligt ny rapport. • Här är de olika scenarierna.

Vänligen vänta