Elsa Kugelberg: Svensk säkerhetspolitik har alltid utgått från geopolitiken - Idag i Sverige

Elsa Kugelberg: Svensk säkerhetspolitik har alltid utgått från geopolitiken

Överenskommelser i hemliga rum är inte något nytt.

Vänligen vänta