Erik Enge: ”Det inte alls som sjuåriga Erik hade planerat” - Idag i Sverige

Erik Enge: ”Det inte alls som sjuåriga Erik hade planerat”

Redan som sjuåring på Åland hade Erik Enge en tydlig plan för framtiden.

Gymnasium, scenskola och yrke var redan bestämt.

Men han kunde inte förutse att han vid sidan om en lyckad skådespelskarriär skulle driva ett trädgårdsföretag och pendla mellan Stockholm och Åland. 

– Det inte alls som sjuåriga Erik hade planerat.

Vänligen vänta