Expert: Vind och sol blir 2020-talets stora energisatsningar - Idag i Sverige

Expert: Vind och sol blir 2020-talets stora energisatsningar

Landbaserad vindkraft och solenergi är den produktion som kommer att dominera investeringar i energi under 2020-talet.

Vänligen vänta