Förvirrat i riksdagen  om alzheimersjuka - Idag i Sverige

Förvirrat i riksdagen om alzheimersjuka

Trygghetskameror på äldreboenden är en utmärkt idé. Att försöka fråga dementa om lov att sätta upp dem, däremot...

Vänligen vänta