George Monbiot: ”Ett moraliskt misslyckande att inte vara aktivist” - Idag i Sverige

George Monbiot: ”Ett moraliskt misslyckande att inte vara aktivist”

För journalisten och författaren George Monbiot är det självklart att också vara klimataktivist.

Vänligen vänta