Hanne Kjöller: Fattigpensionärer är varken hjältar eller offer - Idag i Sverige

Hanne Kjöller: Fattigpensionärer är varken hjältar eller offer

Vi som tycker att man ska tjäna in sin egen pension har få partier att rösta på.

Vänligen vänta