Helle Helle skriver om förväntningar, förhoppningar, och besvikelser i Vanløse - Idag i Sverige

Helle Helle skriver om förväntningar, förhoppningar, och besvikelser i Vanløse

Det är rörande att följa 22-årige Bob då han rör sig i Köpenhamn och försöker passa in.

Vänligen vänta