I dag skulle Lillemor aldrig valt att bli lärare - Idag i Sverige

I dag skulle Lillemor aldrig valt att bli lärare

Har ägnat sitt liv åt yrket • ”Det handlade om att tillfredsställa den som hittat på målen.”

Vänligen vänta