Johan Attfors dikter talar som från under vatten - Idag i Sverige

Johan Attfors dikter talar som från under vatten

Johan Attfors poesidebut har ett medicinskt anslag som ibland får dikterna att framstå som väl avståndstagande.

Vänligen vänta