Johan Schück: Erik Walles visar en nära koppling mellan antisemitism och SD - Idag i Sverige

Johan Schück: Erik Walles visar en nära koppling mellan antisemitism och SD

I partiets rötter finns mer nazism än vad som framkommer i uppmärksammade vitboken.

Vänligen vänta