KI: Inflationen hög under 2023 - Idag i Sverige

KI: Inflationen hög under 2023

Konjunkturinstitutet räknar med att Riksbanken börjar sänka räntan nästa år. 

Vänligen vänta