Klimatkrisen kan inte förstås genom siffror och statistik - Idag i Sverige

Klimatkrisen kan inte förstås genom siffror och statistik

THERESE UDDENFELDT: Jag vill inte se hur många ppm koldioxid vi ligger på idag.

Vänligen vänta