Med tjyvar på toppen vinner man inga krig - Idag i Sverige

Med tjyvar på toppen vinner man inga krig

INGVAR PERSSON Putin kan falla på eget grepp

Vänligen vänta