Naod Habtemichael: En återinförd fastighetsskatt? Ja, tack - Idag i Sverige

Naod Habtemichael: En återinförd fastighetsskatt? Ja, tack

Man kommer inte runt att fastighetsskatten är en av de mindre skadliga skatterna.

Vänligen vänta