Omställning inställd när elen inte räcker - Idag i Sverige

Omställning inställd när elen inte räcker

Vi vill ha el, el, el. Mera el. Men tillräckligt mycket el kommer Sverige inte att få så länge MP har inflytande över energipolitiken.

Vänligen vänta