Riksbanken: Osäkra prognoser måste analyseras - Idag i Sverige

Riksbanken: Osäkra prognoser måste analyseras

Riksbanken måste följa upp förändringar i hur företag sätter priser och samtidigt titta närmare på osäkerheten kring prognoser.

Vänligen vänta