Så ska svenskt kulturarv skyddas om det blir krig - Idag i Sverige

Så ska svenskt kulturarv skyddas om det blir krig

”Detta är viktigt för det yttersta försvaret av Sverige”, säger Anders Eriksson på MSB.

Vänligen vänta