Sakine Madon tar strid  för rätten att kränka - Idag i Sverige

Sakine Madon tar strid för rätten att kränka

Sakine Madon utgår från Lars Vilks rondellhund i sin bok ”Inget är heligt” om svensk yttrandefrihet.

Hynek Pallas ser en styrka i den vana opinionspennans välsvarvade argument.

Vänligen vänta