Sven-Eric Liedman: Antiintellektualismen frodas i dagens politiska landskap - Idag i Sverige

Sven-Eric Liedman: Antiintellektualismen frodas i dagens politiska landskap

I dag förhåller sig många politiker fritt till väletablerade kunskaper.

Vänligen vänta