Trots hetta och bränder – inget rubbar turismen - Idag i Sverige

Trots hetta och bränder – inget rubbar turismen

Medelhavet lockar • ”Inte fler greker som åker till Norden för att det brinner på Kreta”.

Vänligen vänta