Valeria Luiselli visar hur ett samhälles moral avslöjas i hur det behandlar barn - Idag i Sverige

Valeria Luiselli visar hur ett samhälles moral avslöjas i hur det behandlar barn

Essäboken ”Berätta hur det slutar” kretsar kring de tiotusentals papperslösa barn som samlas vid gränsen mellan USA och Mexiko.

Vänligen vänta